Firma szkoleniowa Robikom

Program szkolenia:

  • zagnieżdżanie funkcji
  • formatowanie warunkowe
  • tabele przestawne
  • funkcje wyszukujące
  • funkcje tekstowe
  • funkcje tablicowe
  • analiza danych (wykresy przestawne)
  • prezentacja danych (pulpit menedżera)
  • zabezpieczanie danych
  • ustawienia poprawności danych

Jak wyglądają zajęcia? Każdy uczestnik pracuje na samodzielnym stanowisku. Pracujemy w sposób warsztatowy – rozwiązując kolejne zadania praktyczne, omawiając ich praktyczne zastosowanie.

Każdy z uczestników dostaje na własność skrypt z zadaniami, na którym może robić notatki przy zadaniach.